Products & Services

Diesel Generators

Diesel Generators

Ice Rinks

Ice Rinks

UPS Systems

UPS Systems

Generators to Rent

Generators to Rent

Recycling Systems

Recycling Systems

Metrology Lab

Metrology Lab

RELIABLE

Diesel Generators

Products from leading top class manufacturers. Choose a brand for more information.


Bruno GeneratorsEmsa Generators
MOBILE

Ice Rinks

Test Service Ltd. is the official representative of the Austrian company Solkav GmbH.


VIEW MORE
BACKUP POWER

UPS Systems

Energy supply, renewable energy and energy saving are very important topics and they will play an increasingly strategic role of primary importance within the future Powertronix is an authoritative reference point for these strategic areas.


VIEW MORE
GENERATORS

Diesel Generators to Rent

Test Service EOOD provides diesel generators for rent with different capacities.


MAKE A REQUEST
SYSTEMS FOR

Recycling and Oil Separators

Since 1983 FREYLIT has been producing and installing a wide range of wash water recycling systems!


VIEW MORE
LABORATORY FOR

Metrology of Technical Centers for GTR of PPP

Тест Сервиз ЕООД е компания притежаваща лиценз за Управомощена лаборатория за проверка на средства за измерване, стартирала дейност през 1994г.

Фирмата разполага с петима нещатни държавни проверители, положили изпит пред Държавна агенция по метрология и технически надзор. За изминалата 2016г. Тест Сервиз ЕООД е извършила 663 проверки на територията на цялата страна.

Освен с главно представителство в гр. София, компанията разполага с филиали в градовете Пловдив и Сливен, като по този начин най – отдалечената възможна дистанция в рамките на страната е не повече от 200км.

Лабораторията на Тест Сервиз е оправомощена да извършва периодични, последващи и държавни проверки на:
  • Газанализатори
  • Димомери
  • Стендове

MAKE A REQUEST
Лабораторията притежава необходимите еталони за извършване на функционална проверка на газ сигнализатори, симулатори и уреди за фарове. След проверката се издава документ за годност.
English
Call Now Button

Изпратете вашето запитване